Podpora a služby pre držiteľov Seal of Excellence v oblasti patentovania pokračuje štvrtou výzvou

Držitelia Seal of Excellence schémy SME Instrument (EIC Accelerator Pilot) môžu stále využiť služby projektu IPA4SMEs pre oblasť práv duševného vlastníctva (DV). Ide o úhradu časti nákladov na ochranu duševného vlastníctva a právnu pomoc pri prihlasovaní patentov. Najbližšia uzávierka je 26. marca 2020.

ip4smes-0.png

Príjemcami týchto služieb na ochranu DV sú malé a stredné podniky, ktorým bol udelený Seal of Excellence z nástroja Horizont 2020 pre MSP, a môžu požiadať o nasledujúce:

  • Úhrada nákladov na ochranu duševného vlastníctva, konkrétne oprávnené náklady na kvalifikované poplatky za IP a európske patentové prihlášky pre všetky krajiny EÚ a COSME, vrátane SR. Úhrada až do výšky 75% nákladov, max. 2500€.
  • Právna pomoc pri prihlasovaní patentov – až do 50% poplatkov za patentové nároky v súvislosti s európskou patentovou prihláškou do výšky 2 000 EUR za žiadosť.
  • Bezplatná pre-diagnostika: správa overeného experta pre DV prispôsobená na vašu obchodnú stratégiu týkajúcu sa DV s odporúčaniami na dosiahnutie bezpečného a efektívneho využívania vašich aktív. Táto služba nie je dostupná pre slovenské firmy!! Je len pre MSP registrované v Rakúsku, Dánsku, Francúzsku, Nemecku, Grécku, Írsku, Taliansku, Lotyšsku, Holandsku, Španielsku a Švédsku.

Viac informácií o výzve


 

Pozrite si tiež aktuality k EIC Accelerator: