Európska komisia hľadá expertov na výber projektov pre EIC Accelerator

Ste investor, skúsený podnikateľ, inovačný expert alebo technologický guru? Prihláste sa a pomôžte vybrať budúcich technologických šampiónov Európy v schéme EIC Accelerator.

experts-eic

Návrhy sú v prvej etape hodnotené výhradne vzdialene (remote evaluation) – štyrmi nezávislými hodnotiteľmi, ktorí majú rôzne profily (napr. investor, finančný expert, podnikateľský konzultant či technológ). Výsledná známka za dané kritérium je vypočítaná na základe popisu nižšie, pričom hodnotitelia spolu navzájom nekomunikujú a každý priradí subjektívne známky na základe jeho dôvery v predložený podnikateľský plán a popísanú schopnosť firmy realizovať rast na medzinárodných trhoch.

Následne sa po vzdialenom hodnotení, zostaví zoznam firiem (ranking of proposals), ktorý obsahuje približne dvojnásobok projektov, ktoré môžu získať financovanie a tieto sú pozvané na osobné pohovory s expertmi (interviews), inými ako tí, ktorí hodnotili projekt vzdialene.

Európska komisia stále hľadá nových skúsených expertov, ktorí pomôžu s oboma fázami hodnotenia.

Viac informácií a prihlásenie za hodnotiteľa

Pozrite si tiež: