SME Instrument a Fast Track to Innovation podporia do roku 2020 tisíce európskych firiem

Program Horizont 2020 financuje dve zaujímavé iniciatívy, ktoré sú určené pre firmy, ktoré chcú uviesť na trh špičkové a inovatívne produkty, ktoré vyvinuli aspoň do štádia prototypu. Celkovo bude do konca roku 2020 podporených niekoľko tisíc európskych firiem grantami v celkovej hodnote 3,5 miliardy eur.

Pokračovať v čítaní článku “SME Instrument a Fast Track to Innovation podporia do roku 2020 tisíce európskych firiem”

EÚ hľadá expertov pre hodnotenie inovačných projektov (FTI)

Od roku 2018 bude pod hlavičkou European Innovation Council opäť pokračovať schéma Horizont 2020 s názvom Fast Track to Innovation (FTI), pilotne testovaná v období 2015 – 2016. Ide o schému, ktorá podporuje rýchly prechod inovácií na trh a z tohto dôvodu kladie dôraz na významné zastúpenie priemyslu v konzorciách. Pokračovať v čítaní článku “EÚ hľadá expertov pre hodnotenie inovačných projektov (FTI)”

Zdroje financovania schém SME Instrument a Fast Track to Innovation

Rozpočty pre iniciatívy na uvedenie inovatívnych produktov na trh – SME Instrument (pre jednotlivé MSP) a Fast Track to Innovation (pre partnerstvá firiem s možnou účasťou výskumných hráčov) sú, vzhľadom na obrovské sumy, zložené z príspevkov jednotlivých generálnych riaditeľstiev Európskej komisie a rozdelené podľa tematických priorít programu.

Pokračovať v čítaní článku “Zdroje financovania schém SME Instrument a Fast Track to Innovation”

Prezentácia úspešných projektov v schéme Fast Track To Innovation. Slovensko má len jeden

Pred časom Európska komisia prostredníctvom svojej agentúry (EASME) spustila prezentácie financovaných projektov s mapami (Data Hubs), kde môžete nájsť úspešné projekty nasledovných oblastí SME Instrument, podpora inovácií (INNOSUP), životné prostredie, COSME. Teraz spúšťa podobnú službu pre výsledky schémy uvádzania nových produktov na trh pre veľké i malé firmy v programe Horizont 2020 – Fast Track To Innovation (FTI). Pokračovať v čítaní článku “Prezentácia úspešných projektov v schéme Fast Track To Innovation. Slovensko má len jeden”

Fast Track to Innovation bude opäť pokračovať. Od 2018 bude k dispozícii 100 mil. eur ročne.

Európska komisia bude v programe Horizont 2020 od roku 2018 opäť pokračovať so schémou pre zavádzanie nových produktov na trh pre veľké i malé firmy – Fast Track to Innovation (FTI). Ak plánujete podávať projekty v tejto oblasti, môžete začať s prípravou. Plánované objemy financovania sú 100 mil. eur ročne. Najbližšia uzávierka by mala byť vo februári 2018.  Pokračovať v čítaní článku “Fast Track to Innovation bude opäť pokračovať. Od 2018 bude k dispozícii 100 mil. eur ročne.”

Výsledky schémy Fast Track to Innovation 2015-2016

Pilotná schéma projektov programu Horizont 2020, ktoré financovali uvedenie nových produktov, technológií a služieb na trh “Fast Track to Innovation” (FTI) bola po dvoch rokoch uzavretá. Bolo rozdelených 200 miliónov eur pre 426 organizácií z 27 krajín. Slovensko boduje s dvomi účasťami. Pokračovať v čítaní článku “Výsledky schémy Fast Track to Innovation 2015-2016”

Poslednú šancu na projekty Fast Track to Innovation využilo až 562 projektov

Rekordný počet – až 562 projektov – bol podaný do poslednej uzávierky Fast Track to Innovation (FTI) v programe Horizont 2020, ktorá podporuje dokončenie vývoja moderných produktov a služieb a ich uvedenie na trh pre partnerstvá firiem. Keďže sa predpokladá financovanie len 15 projektov, pravdepodobne táto výzva vojde do histórie programu Horizont 2020 ako výzva z najnižšou úspešnosťou (len zhruba 2,5%). Pokračovať v čítaní článku “Poslednú šancu na projekty Fast Track to Innovation využilo až 562 projektov”

Ako je na tom Slovensko a EÚ vo Fast Track to Innovation?

Atraktívna a jednoduchá schéma Fast Track to Innovation (FTI), zameraná na vývoj a uvedenie nových produktov a služieb na trh, predstavila výsledky ostatnej (štvrtej) uzávierky na podávanie návrhov. Žiaľ slovenské firmy tu opäť neuspeli. Zatiaľ má Slovensko len dve účasti z druhej výzvy. Posledná možnosť podania FTI je 25.10.2016. Pozrite si podrobnejšie výsledky nižšie … Pokračovať v čítaní článku “Ako je na tom Slovensko a EÚ vo Fast Track to Innovation?”

Posledná možnosť na Fast Track to Innovation je 25.10.2016

Pilotná schéma Fast Track to Innovation (FTI) v rámci programu Horizont 2020, financujúca vývoj nových produktov a služieb, bude mať poslednú výzvu na konci októbra. Potom bude schéma podrobená hodnoteniu a Európska komisia rozhodne o jej prípadnom pokračovaní. Neváhajte teda a využite ešte poslednú možnosť v tomto roku a žiadajte o financovanie projektov až do výšky 3 miliónov eur. Pokračovať v čítaní článku “Posledná možnosť na Fast Track to Innovation je 25.10.2016”

Ako funguje EASME – Výkonná agentúra EK pre podnikanie a MSP?

Jednou z najvýznamnejších agentúr Európskej komisie (EK) v oblasti inovácií je Výkonná agentúra EK pre podnikanie a MSP (EASME), prostredníctvom ktorej EK implementuje svoje programy a nástroje na podporu podnikania, inovácií a energetiky, vrátane špecifických častí programu Horizont 2020. Pokračovať v čítaní článku “Ako funguje EASME – Výkonná agentúra EK pre podnikanie a MSP?”